فروشگاه اینترنتی
HOVERRACE.COM: fast - fun - free!
فروشگاه اینترنتی فروشگاه اینترنتی سیستم همکاری در فروش فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام فال حافظ proxy for telegram چارتر مشهد کسب درآمد خرید کتاب ژل لوبریکانت سیستم های همکاری در فروش کسب درآمد از تلگرام کسب درآمد از اینستاگرام کانال سکسی

HoverRace is the FIRST abandon-ware game designed solely for INTERNET multiplayer fun!  It is an original, multi-player racing game specially designed to be played over a network. Your goal is to be the first to drive your turbine engine-propelled hovercraft to the finish line.

Like in a steeplechase, you will have to leap over rivers and avoid other obstacles.  You will also have to make some strategic choices, because HoverRace tracks offer more than one optimal line...

PHRA... 18:54GMT 19-01-2022
HRH-NHL..17:00GMT21-02-2017
 
 
Tournament Time Date
IMR OCCUPANTS

HR.com/PHP imr notifier!

DOWNLOAD - click to download HOVERRACE FORUMS- click to participate in the COMMUNITY
HOVERRACE.COM - click to go to back HOME
TRACKS - click to download the latest TRACKS


hovermain
 -  download


hoverhelp
 -  unable to connect?
 -  sticky keys

hovernewbies
 -  about
 -  crafts
 -  tips
 -  jargon
 -  rules
 -  codes
 -  playing hr  [ BaP ]
 -  playing hr hockey

hoverpeople
 -  teams

hovertracks
 -  tracks
 -  get a random track
 -  backgrounds
 -  hovercad unlimited
 -  Christmas
 -  creation tutorial

hoverracetimesheets
 -  front page

hovercommunity
 -  forums
 -  source development
 -  webring

hovertournaments
 -  phra  [ nice ]

hovertouch
 -  us

LOCATION: JARGON

You may find some terms used in HoverRace rather peculiar. This is why we've made this page. Hopefully it will give you an idea as to what they all mean.

 

Term Meaning

 

Basic The basic Hover craft which non-registered racers are allowed to use.

 

Bi-Turbo The fastest of the three Hover crafts; abbreviation : bi.

 

BNC Basic No Cans.

 

BR Bad Race.

 

Cans Fuel canisters found on some tracks. Collect and fire them to make you go faster for a limited period of time.

 

Low CX One of the three crafts. Has low maneuverability but high speed and low fuel consumption.

 

GTG Got To Go.

 

GG Good Game.

 

CB Come Back (Press F2 to go back to the IMR).

 

GL Good Luck.

 

GR Good Race.

 

HoverCAD Computer Aided Design program for registered users to make tracks.

 

IMR Internet Meeting Room. The chat room racers go to before racing.

 

LL Last Lap.

 

Sticky Wall Part of a track which, due to poor construction, has a wall or area into which a hover craft becomes stuck.

 

WA War After.

 

WAB War After, at the bridge (applies to Steeplechase and other tracks with bridges).

If you know of any other useful terms, please get in touch using the contact page.